Słupowysięgniki 

Praca z słupowysięgnikami D-TL-HCJ to kolejny krok w kierunku automatyzacji.
Ramie spawalnicze jest przeznaczone do przesuwania głowicy spawalniczej nad obrabianym przedmiotem. 

Słupowysięgnik skonfigurowany jest zwykle w połączeniu z rotatorami spawalniczym, pozycjonerem lub stołem obrotowym.  


Systemy te mają zastosowanie do różnych metod spawalniczych, takich jak SAW, MIG, PLASMA, ale także do cięcia plazmowego i śrutowania.

Słupy D-TL-HCJ mogą być dostarczone w szerokim zakresie ruchu (do 10 m w pionie i 12 m w poziomie). 
Mogą one posiadać stały przymocowany do podłoża podest lub przesuwany ręcznie lub elektrycznie podwozie. 
Kolumna może być obracana i blokowana w dowolnej pozycji.
Doposażyć urządzenie można w:
  • oscylację głowicy i ruch poprzeczny, 
  • systemy śledzenia szwów 
  • sterowanie PLC lub CNC
  • bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
  • wysięgnik z wybiegiem, platformę dla operatora i / lub fotel operatora
  • i inne na życzenie klienta.
Urządzenie polecane producentom cystern, zbiorników, silosów, walczaków, wymienników ciepła, pieców czy przy prefabrykacji rurociągów.